33ste editie - Advertentietarieven 2019

Formaat A4 aflopend: 216 mm x 303 mm
Formaat A4 zetspiegel: 190 x 270 mm

Prijzen - 1/1 - 2.450,- excl. btw

Advertenties:
Bob den Haring
Tel. 0252-22 75 05 - leeuwenbergh@planet.nl

Sales & Marketing Representative:
Maja C. Steenwijk-Groot
Tel.
06-5121 8788 - mc@steenwijk-groot.nl


Advertentiemateriaal
Digitale documenten bij voorkeur in certified pdf formaat.
Documenten per E-mail: leeuwenbergh@planet.nl


Sluitingstermijnen
Reserveringen uiterlijk tot 1 november 2018.
Inzenden advertentiemateriaal vóór 1 november 2018.
33e editie - Verschijningsdatum: midden december 2018.
Oplage: 4880 exemplaren.

Inhoud
Namen, adressen en telefoonnummers van ministers, staatssecretarissen, secretarissen-generaal en voorlichters; Leden van de Eerste en Tweede Kamer, van de Raad van State, Nationale Ombudsman, van de Algemene Rekenkamer, afdelingsdirecteuren van de Ministeries, ICT-staffunctionarissen, Nederlandse leden van het Europees Parlement, Medewerkers van het Kabinet van de Gouverneur van de Nederlandse Antillen en het Kabinet van de Gouverneur van Aruba; Commissarissen van de Koningin, Leden van Gedeputeerde Staten, Burgemeesters, Rectores Magnificus van de Nederlandse Universiteiten; Buitenlandse en Nederlandse Ambassades.

Praktische informatie over onder andere: Luchthavens, Luchtvaartmaatschappijen, Buitenlandse Verkeersbureaus, Buitenlandse Handelbevorderende Organisaties, Congrescentra, Organisatie Adviesbureaus, Hotels en Restaurants in Den Haag en Amsterdam, Redacties Dag- en Opiniebladen in Nederland, Party- en Contractcatering in Nederland.
Algemene informatie over de Hofstad Den Haag en de Hoofdstad Amsterdam.Calendarium
Het Calendarium loopt van januari 2019 tot medio januari 2020, met jaarplanners 2019, jaarkalenders 2019 en 2020 en een overzicht van feestdagen en vakanties in 2019.

Verspreiding
De Parlementaire Agenda wordt op naam verzonden naar: Leden van het Koninklijk Huis, Minister-President, Ministers, Staatssecretarissen, Leden der Staten-Generaal en staffunctionarissen van in de Inhoud genoemde instanties, o.a. Leden Raad van State, Presidenten, Raadsheren en Advocaten-generaal van de Hoge Raad der Nederlanden, Leden van de Gedeputeerde Staten. Voorzitters en stafmedewerkers Overlegorganen, Secretarissen-Generaal en Stafmedewerkers van de Ministeries, Werkgevers- en Werknemers- organisaties, topfunctionarissen uit het bedrijfsleven.

Uitgave van: Publiciteitsbureau Leeuwenbergh - Uitgever: Bob den Haring
Postbus 226, 2170 AE Sassenheim
Telefoon: 0252-22 75 05
E-mail:
leeuwenbergh@planet.nl
 Copyright © 2007 Publiciteitsbureau Leeuwenbergh BV, Postbus 139, 2171 AC Sassenheim, T 0252-22 75 05, E leeuwenbergh@planet.nl