Parlementaire / Parliamentary Agenda

A4 formaat / size € 65,00
Bestellen / Order Adverteren / Advertise
  • Luxe Nederlands / Engelse editie
  • Goudopdruk, kapitaalband en leeslint
  • Unieke verspreiding
  • Al 35 jaar hét Parlementair jaarboek
  • Luxury Dutch / English edition
  • Gold imprint, capital and reading ribbon
  • Unique distribution
  • For over 35 years the Parliamentary yearbook

Luxe uitgevoerde Parlementaire vakagenda

Luxurious professional Parliamentary Agenda


Al meer dan 35 jaar wordt de Parlementaire Agenda uitgegeven. Een luxueuze uitgave met prachtige foto’s en gegevens van de top van de Nederlandse politiek en nog véél meer. Het gehele jaar door te bestellen, nieuwste editie vanaf december verkrijgbaar.

The Parliamentary Agenda has been published for more than 35 years. A luxurious edition with beautiful photos and data of the top of Dutch politics and much more. Can be ordered all year round, latest edition available from December.

Top Nederlandse politiek

Top of Dutch politics


Met een zeer unieke doelgroep en inhoud wordt de agenda al decennia met succes gepubliceerd en verspreid. Naast de rijkelijke redactie op politiek gebied,
worden ook de Hofstad, Hoofdstad en Havenstad extra belicht,
ieder beginnend met een inspirerend voorwoord.

With a very unique target group and content, the agenda has been successfully publised for decades. In addition to the rich content in the political field, the cities The Hague, Amsterdam and Rotterdam are also highlighted. Each starting with an inspiring foreword.

Unieke verspreiding

Unique distribution


Verspreid onder: Leden van het Koninklijk Huis, Ministers, Staatssecretarissen, Kamervoorzitters, Leden Eerste en Tweede Kamer, Secretarissengeneraal en directeuren van de ministeries, Commissarissen van de Koning en Burgemeesters van de Provinciehoofdsteden, Ambassadeurs van de ambassades en consulaten en topfunctionarissen uit het bedrijfsleven.

Distributed to: Members of the Royal House, Ministers, State Secretaries, Chamber Presidents, Members of the House of Representatives, Secretary-General and Directors of Ministries, Commissioners of the King and Mayors of the Provincial Capitals, Ambassadors of embassies and consulates and top business executives.